Media Education Wales has now closed

 

Media Education Wales has now closed. Many thanks to everyone who has supported and worked with us over the years.

Tom Barrance is continuing to provide film education activities, training and consultancy. For more information please visit www.learnaboutfilm.com/education

To contact Tom directly please use this link.

Making Movies Make Sense is available at www.makingmoviesmakesense.org

 

 

Mae Addysg Cyfryngau Cymru wedi cau

 

Mae Addysg Cyfryngau Cymru wedi cau. Diolch yn fawr i bawb sy wedi cefnogi ni, ac wedi gweithio gyda ni, dros y blynyddoedd.

Bydd Tom Barrance yn parhau I ddarparu gweithdai, hyfforddiant ac ymgynghoru  addysg ffilm. I gael mwy o wybodaeth, ymwelwch  www.learnaboutfilm.com/education, os gwelwch yn dda.

I gysylltu Tom yn uniongyrchol, defnyddiwch y ddolen hon, os gwelwch yn dda.

Mae Making Movies Make Sense ay gael yma: www.makingmoviesmakesense.org